Mijn technicus levert ook tolken, waarom zou ik niet ingaan op zijn gebundelde aanbieding?

Om een huis te bouwen doet u eerst een beroep op een architect, die vervolgens een aannemer voorstelt. Dit is ook de juiste benadering in het tolken. Ons tolkenbureau stelt het beste team samen voor uw vergadering en biedt dan de technische diensten aan tegen kostprijs. Dankzij Dixit Interpreters zijn uw tolken geïnformeerd, gedocumenteerd, voorbereid.

Naar verluidt werken tolken altijd per twee, waarom?

Tolken is een veeleisende activiteit. Een tolk alleen levert kwaliteit gedurende een bepaalde tijd, nooit langer dan een uur. De collega neemt meestal over na twintig of dertig minuten, wat vandaag ook de norm is in de internationale instellingen.

Het bureau Dixit zal erop aandringen dat wij een zo volledig mogelijke documentatie leveren, die u verdeelt onder de tolken. Is dat er niet een beetje over?

Hoe geroutineerd ook, tolken presteren beter als zij de vergadering kunnen voorbereiden. Dus jawel, wij verzoeken u ons het programma door te sturen, een agenda, het adres van een website, een kopie van de presentaties, ...

 

interprètes Dixit tolken interpreters Bruxelles interprète tolk interpreter translators Brussel simultanée Belgium Brussels traducteurs vertalers translator simultaan simultaneous Belgique Belgiê